Онлайн сервис для поискa
любых образовательных задач

Müştəri Xidmətlərinin İdarə Edilməsi

Программа тренинга:

• Müştəri Xidmətlərinin idarə edilməsi konsepsiyası

• Müştəri əlaqələrinin idarə olunması

• Müştəri Xidmətlərində insan resursları

• Müştəri Xidmətləri prosesinin dəyərləndirilməsi və inkişafı üçün müasir vasitələr

• Müştəri Xidmətləri funksiyasında infrastruktur və texnologiya

Bu tədris proqramı özəl sektorda fəaliyyət göstərən, müştəri xidmətləri funksiyasının təşkili və idarə olunmasına birbaşa (bilavasitə) və bilvasitə cavabdeh olan orta rəhbər işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Həmçinin bu tədris Telefon Mərkəzi, Ön Ofis Xidmətləri və Telesatış üzrə yeni təyin olunmuş rəhbərlər üçün də məsləhət görülür.

Документ об окончании

Sertifikat

Язык обучения

Азербайджанский

Дополнительная информация

Bu proqram Müştəri Xidmətlərinin səmərəli şəkildə  idarə edilməsi üçün müxtəlif strateji məqamlara fokuslanır. 4 moduldan ibarət olan proqram  özündə Müştəri Xidmətlərinin İdarə edilməsi üçün zəruri olan  bölümləri  birləşdirir: MXİE-nin  konsepsiyası; işə qəbul, seçim prosesi və tədris; iş proseslərinin inkişafı və ölçülməsi;  MX-da infrastruktur və texnologiya. Proqramın əsas məqsədi Müştəri Xidmətlərinin İdarə Edilməsinin  “böyük rəsmini” göstərməkdir.

Proqramın faydası:

• Müştəri Xidmətləri proseslərinin şirkətin missiya və strateji hədəflərinə təsirinin  müəyyən edilməsi

• Müştəri Xidmətlərində insanların (işçilərin) seçimi və idarə edilməsi

• Müştəri xidmətlərində müasir və effektiv dəyərləndirmə meyarları  barədə məlumat əldə edilməsi

• MX-nın strukturu, funksiyaları və standartları barədə məlumatlı olmaq

• MX sahəsində çalışan digər rəhbər işçilərlə ünsiyyət imkanları

Место проведения Тренер:

Место проведения:

Идет набор Дата проведения: На заказ Продолжительность: Лекции: 2 (часы: 12) Стоимость: 595.0 AZN

ADA University Executive Education

  1. Заявка на тренинг
  2. ×
  1. Вход на сайт
  2. ×